2.   Struktura stránek mobilní verze

Výchozí stránkou webové aplikace Informační tabule je Výběr zastávek.

V zápatí stránek jsou umístěny odkazy, které umožňují:

  • přepnout se do plné verze,
  • vyvolat nápovědu,
  • odeslat připomínky a náměty na vylepšení Informační tabule autorům aplikace,
  • zobrazit odkazy na jiné servery,
  • zobrazit stránky v dostupných jazykových mutacích.

2.1 Výběr zastávek

Stránka VÝBĚR ZASTÁVEK slouží pro zobrazení informační tabule vybrané zastávky nebo vlakové stanice. Zastávku lze dohledat vyplněním pole Název zastávky, výběrem zastávky z nabízeného seznamu nebo výběrem zastávky z nabídky naposledy zobrazených zastávek.

Zadávání objektu do pole Název zastávky se provádí zadáváním tzv. masky, kdy je možné zadávat pouze část názvu objektu, případně (u víceslovných názvů) více částí oddělených mezerou. Zadávání je možné provádět s diakritikou i bez ní (doporučujeme diakritiku nepoužívat).

Seznam pro výběr zastávky je utvořen jako abecední seznam počátečních písmen z názvu požadované zastávky. Při výběru požadovaného písmena dojde k zobrazení panelu, který obsahuje názvy všech zastávek začínajících zvoleným písmenem.

Zastávku lze také vybrat ze seznamu naposledy zobrazených zastávek, který může obsahovat názvy až šesti zastávek.

2.2 Informační tabule

Stránka obsahuje seznam spojů projíždějící vybranou zastávkou nebo stanicí. Pro návrat na vyhledávací formulář slouží tlačítko Výběr zastávek. Seznam zobrazených spojů odpovídá obsahu odjezdových tabulí umístěných na zastávkách a vlakových stanicích. Zobrazené spoje jsou každých 30 vteřin automaticky aktualizovány. Informační tabule pro každý spoj zobrazuje:

  • označení spoje,
  • název cílové zastávky nebo stanice,
  • nízkopodlažní spoj,
  • čas odjezdu a případně doba zpoždění,
  • případné označení stanoviště.